BLOGCZEJNalpha

Smart Media Tokens Whitepaper [PL] cz. 3

Instrukcja obsługi


W tej instrukcji wyjaśniono, w jaki sposób działają SMT. Zaproszeni odbiorcy to techniczni użytkownicy, którzy chcą stworzyć własny SMT.


SMT.jpg


Utwórz konto kontrolne


Pierwszym krokiem do stworzenia SMT jest utworzenie konta kontrolnego dla SMT. Każde konto STEEM może służyć jako konto kontrolne, jednak zaleca się utworzenie dedykowanego konta wyłącznie w tym celu. Zaleca się również, aby konto kontrolne nie umieszczało, głosowało ani nie posiadało żadnych tokenów STEEM, SBD ani innych (poza niewielką ilością mocy STEEM dla przepustowości transakcji). Nazwa konta kontrolnego nie będzie zajmować pozycji widocznej w większości interfejsów użytkownika, więc nie ma znaczenia, czy nazwa konta kontrolnego nie jest najlepiej pasująca do marki SMT.


Kontroluj bezpieczeństwo konta


Zabezpieczenia na koncie kontrolnym są ważne dla osób, które planują używać konta po uruchomieniu:

• Konto kontrolne powinno korzystać z zabezpieczeń wielowarstwowych.

• Władze konta kontrolnego powinny mieć inne konta, a nie określone klucze, jako członków z wieloma podpisami.

• Aby uzyskać dodatkowe zabezpieczenia, każde z kont w grupie wielu podpisów konta kontrolnego powinno samo używać zabezpieczeń z wieloma podpisami.

• Podzbiór kluczy powinien być utrzymywany w trybie offline.

• Transakcje powinny być generowane przez interfejs online i fizycznie przesyłane do nośników wymiennych.

• Podpisy powinny być zwracane za pośrednictwem fizycznie wymiennych nośników do systemu online w celu transmisji za pośrednictwem interfejsu użytkownika.


Oczywiście po skonfigurowaniu uprawnień powinieneś sprawdzić, czy konto nadal jest w stanie przeprowadzić transakcję. Zaleca się przetestowanie uprawnień i konfiguracji podpisywania transakcji za pomocą sieci testowej lub mniej ważnego konta w sieci głównej. Po uruchomieniu tokena możesz rozważyć nagrywanie kluczy konta, przypisując je do @null, inicjując token, dla którego właściwości dynamiczne nie mogą zostać dostosowane.


Generowanie tokenów i inicjalizowane parametry


Tworzenie obiektu SMT


Pierwszą operacją do wykonania jest operacja smt_create_operation. Ta operacja tworzy obiekt SMT w stanie blockchain. Po wykonaniu operacji smt_create_operation, nowo utworzony obiekt SMT nie jest jeszcze w pełni skonfigurowany.

Większość konfiguracji występuje w kolejnych operacjach (smt_set_setup_parameters_operation, smt_setup_inflation_operation i smt_setup_operation). Te późniejsze operacje mogą wystąpić w tej samej transakcji, ale mogą również wystąpić w dowolnym późniejszym momencie.


Numeryczne identyfikatory zasobów


Numer SMT jest określany przez numeryczny identyfikator zasobu lub NAI, składający się z dwóch znaków po których następuje dziewięć cyfr dziesiętnych, na przykład @@ 314159265. Blockchain wymusza, że identyfikator umieszczony przez interfejs użytkownika w operacji smt_create_operation musi pasować do wyniku z RPC get_nai_pool. Dlatego NAI nie może być swobodnie wybierany przez twórcę SMT.


Powodem tego ograniczenia jest to, że projektanci blockchain chcą zniechęcić użytkowników do używania identyfikatorów poziomu konsensusu jako nazw symboli, a zamiast tego użyć systemu katalogowego dołączając ludzkie symbole do aktywów. Odróżnienie "nazwisk" od właściciela marki nie jest czymś, co może zrobić blockchain, zwłaszcza jeśli ktoś jest skłonny zapłacić opłatę za tworzenie SMT.


Nazewnictwo SMT


Rozwiązaniem problemu dotyczącego nazw jest publikowanie nazw NAI mapowania katalogu zasobów. Katalog zasobów nie ma zgody, co oznacza, że wszystkie operacje blockchain są serializowane tylko z NAI. Nazwy zasobów są używane tylko do prezentacji interfejsu użytkownika. Interfejs użytkownika może zawierać katalog zasobów jako plik, adres URL lub konto blockchain, które publikuje pozycje katalogu z operacjami niestandardowymi. Wydawca katalogu zasobów powinien upewnić się, że wpisy w katalogu spełniają wszelkie standardy legalnej własności marki, które wydawca wymusza.


Opłata za tworzenie SMT


Wydanie smt_create_operation wymaga zapłaty smt_creation_fee. Wymagana kwota jest ustawiana przez pole smt_creation_fee i właściwości dynamic_global_properties_object. To pole może zawierać wartość w STEEM lub SBD. Jeśli smt_creation_fee jest określona w SBD, równoważna ilość STEEM zostanie zaakceptowana przy bieżącym przekazie cenowym; podobnie, jeśli smt_creation_fee jest określona w STEEM, równoważna ilość SBD zostanie zaakceptowana w bieżącym pliku danych.

Początkowo wartość smt_creation_fee zostanie ustawiona na 1 SBD i żadne środki nie zostaną dostarczone, aby ją zaktualizować. Uaktualnienia do wartości smt_creation_fee mogą pojawić się w przyszłych hardforkach, więc klient użytkownika powinien odczytać wartość smt_creation_fee z właściwości dynamic_global_properties_object. Użytkownicy nie powinni zakładać, że opłata zawsze będzie wynosić 1 SBD i powinni być przygotowani na pobieranie oddzielnej opłaty uiszczanej klientowi-użytkownikowi, jeśli celem interfejsu jest włączenie tylko wybranego zestawu tokenów.

Opłata jest niszczona poprzez wysłanie jej na STEEM_NULL_ACCOUNT.


***cdn. wkrótce kolejne części...***


Smart Media Tokens Whitepaper [PL] cz. 1

Smart Media Tokens Whitepaper [PL] cz. 2


All rights reserved by @astromaniak 2018

KOMENTARZE

  • ilovecryptopl

    Bardzo fajnie, że kontynuujesz tłumaczenie tego Whitepapera, bo wiele osób pewnie niewiele wie o SMT. Podbijamy w ramach akcji #perpetuummobile :)

  • ziomar

    Hi there,
    I've just upvoted this post
    A small contribution from me, to help the steem community to thrive ;)