BLOGCZEJNalpha

[PL/ENG] Jak nauczyć psa komend piątka i pa pa/How to teach your dog high five and bye,bye

IMG_20180503_221228_655.jpgCześć! W jednym z postów pisałam o podstawowych komendach. Dzisiaj chciałabym rozbudować jedną z nich - daj łapę. Przedstawię wam jeszcze 2 sztuczki, które, gdy masz wyćwiczoną komendę "daj łapę" łatwo przyjdą twojemu psu.
• piątka
Ta sztuczka polega na tym, aby pies dał ci wszystkim znaną piątkę. Jest to bardzo efektywna sztuczka, która przyda się do zdjęć. Ale jak się do tego zabrać? Wystarczy wydać komendę "siad" a rękę przysunąć do psa i ustawić ją jak do piątki. Kiedy pies zrobi choć jeden malutki kroczek do zbicia Ci piątki, należy dać mu smakołyk i kliknąć klikerem (jeśli nie wiesz co to kliker jest o nim post na moim profilu). Rób tak, aż do uzyskania celu.
• pa pa
Gdy masz już wyćwiczoną sztuczkę "piątka" twój pies da radę wykonać tą sztuczkę. Ułóż rękę tak jak do poprzednio omówionej komendy tylko troszkę dalej od psa. Pies będzie próbował dotknąć twojej ręki, a gdy nie da radę będzie robił gest podobny do robienia pa,pa. Kliknij klikerem i daj mu smakołyk. Teraz próbuj też robić gest pa,pa, aby pies mógł odróżnić te dwie komendy. Teraz wystarczy tylko utrwalić komendę.
Dziękuję za przeczytanie mojego posta i zapraszam do komentowania, a jeśli Ci się spodobał mój materiał fajnie będzie jeśli go zresteemujesz.
Cześć

Hey! In one of the posts I wrote about basic commands. Today I would like to expand one of them - give me a paw. I will present you two more tricks, which, when you have a trained "give paw" command, will easily come to your dog.
• high five
This trick is for the dog to give you all the famous five. This is a very effective trick that will be useful for photos. But how to go about it? Just give the command "sit down" and move your hand to the dog and set it up to five. When the dog will do even one tiny step to get you Fives, give him a treat and click the click (if you do not know what a clicker is post on my profile). Do it until you reach your goal.
• bye Bye
Once you've mastered the "five" trick, your dog can do this trick. Arrange your hand just like the previously discussed command only a little further from the dog. The dog will try to touch your hand, and when it can not do it will make a gesture similar to doing pa, pa. Click the click and give it a treat. Now, try to make a pa, pa gesture so that the dog can distinguish these two commands. All you need to do now is fix the command.
Thank you for reading my post and I invite you to comment, and if you like it, my material will be nice if you recast it.
Bye

KOMENTARZE