BLOGCZEJNalpha

ĆMA Niedźwiedziówka / Garden tiger MOTH by @dedarknes

Wczoraj tak około północy natknęłam się na bardzo dużą ćmę, jeszcze tu takiej nie widziałam a często w nocy wychodzę.
No to postanowiłam jej zrobić zdjęcie tak przy okazji i błysnęłam w nią lampą aż biedna upadła do wiaderka.
No i czekam aż się ruszy a ona nic, leży taka i martwą udaje, no to ją wzięłam delikatnie i przystawiłam do ściany i przyczepiła się do niej w końcu.
Obecna tu ćma nazywa się Niedźwiedziówka Kaja ale przybiera również takie imiona jak Niedźwiedziówka Nożówka oraz Niedźwiedziówki Gosposi.

38282076_10214698360431735_2340234689253474304_n.jpg

Wygląd : ĆMA


Różni się ona znacznie od typowych ciem, jej ubarwienie przykuwa wzrok.
Jej pierwsza para skrzydeł jest biała, z licznymi, brązowymi łatami o nieregularnym kształcie.
Natomiast jej druga para skrzydeł jest jaskrawo czerwono-pomarańczowa, na powierzchni są rozlokowane okrągłe, czarne plamki, z niebieskawym połyskiem.
Ale to nie wszystko jej odwłok jest w pomarańczowo - czerwonym kolorze z czarnymi, poziomymi kreskami.
Idąc dalej i wyżej, jej tulów przypomina mięciutkie futerko w brązowym kolorze, główka również wyposażona jest w to futerko tylko już w barwie czerwieni.
Na końcu zostają nam jej czółka w kolorze bieli.
Rozpiętość jej skrzydeł waha się od 6,2 do 7,5 cm i w locie wygląda bardzo dostojnie.

38430759_10214703782887293_8215064529235607552_n.jpg

Przetrwanie :


Wypracowała sobie cała szereg mechanizmów obronnych, które mają zapewnić jej przeżycie

 • Za dnia trzeba się dobrze ukryć - najlepiej w lesie, pomiędzy korą drzewa lub w naściennej wnęce.
 • Jeśli nie zdoła uciec przed drapieżnikiem - ma to do siebie, że po dłuższym czasie spędzonym w bezruchu, musi ona najpierw rozgrzać mięśnie, rozruszać skrzydła i dopiero wtedy wystartować a jest to proces trwający wiele minut.
 • Jej ostatnim atutem obrony jest jej toksyczność - całe jej ciało dosłownie jest przepełnione różnymi toksynami głównie alkaloidami i glikozydą.

38303965_10214703782487283_7092588965458345984_n.jpg

Ciekawostki :


Nazwy obce :
angielska: Garden tiger moth - Tygrys-owa ćma ogrodowa
niemiecka: Brauner Bär - Brązowy niedźwiedź
czeska: Přástevník medvědí - Niedźwiedzie żebraka
francuska: Écaille martre - Skorupa żółwia
hiszpańska: Gitana - Cyganka.

38028999_10214703781807266_4447309433801801728_n.jpg

Dość często spotykamy ja w formie młodej gąsienicy, która jest bardzo owłosiona w kolorze jaskrawo pomarańczowa z czarnym brzuszkiem.


Dziękuje i dobranoc.


100_4830.JPG


Yesterday, around midnight, I came across a very large moth, I have not seen one like this in my life yet, and often go out at night.
Well, I decided to take a photo of it by the way and I flashed the lamp into it until the poor girl fell into the bucket.
Well, I'm waiting for it to move and she's nothing, she's lying dead and pretending, so I took her gently and put her on the wall and sat on the min in the end.
The moth here is called garden tiger moth or great tiger moth.

38282076_10214698360431735_2340234689253474304_n.jpg

Appearance:


It differs significantly from typical moths, its coloration catches the eye.
Her first pair of wings is white, with numerous brown patches of irregular shape.
On the other hand, its second pair of wings is bright red and orange, on the surface there are round, black spots with a bluish sheen.
But this is not all her abdomen is in orange - red color with black, horizontal lines.
Going farther and higher, her torso resembles a soft brown fur, the head also has this fur only in red.
At the end, we have her white-colored headband.
The wingspan varies from 6.2 to 7.5 cm and looks very dignified on the fly.

38424338_10214703782287278_6499309791238684672_n.jpg

Survival:


She has developed a whole range of defense mechanisms to ensure her survival

 • During the day you need to hide well - preferably in the forest, between the bark of a tree or in a wall niche.
 • If you can not escape the predator - it is to yourself that after a long time spent in stillness, it must first warm up the muscles, start the wings and only then take off and it is a process that lasts many minutes.
 • Her last advantage of defense is her toxicity - her entire body is literally filled with various toxins mainly alkaloids and glycosides.

38486597_10214703778167175_3654063359738773504_n.jpg

Interesting facts :


Foreign names:
english: Garden tiger moth
German: Brauner Bär - Brown Bear
Czech: Přástevník medvědí - Beggar bears
French: Écaille martre - Tortoise shell
Spanish: Gitana - Gypsy.

38276254_10214703777807166_1230677145857032192_n.jpg

Quite often, we meet it in the form of a young caterpillar, which is very hairy in bright orange with a black belly.


Thank you and good night.


my own picture


AptIncompleteAllosaurus.gif

steemitgif.gif

KOMENTARZE

 • gradzio

  Super foty i fajny artykulik - gratki !!!👍😄

 • kamilkowalski

  kiedyś je hodowałem :)