BLOGCZEJNalpha

CZAPLA MODRA / GREAT BLUE HERON by @dedarknes

Czaple modre udało mi się uchwycić z dzisiejszej wycieczki do Dartmoore, nie narobiłam za dużo zdjęć bo schowała się przed psem w gęstej trawie.

100_6128.JPG

Opis :


Jest to gatunek dużego ptaka z rodziny czaplowatych z rzędu brodzących.
Ma on długie nogi, dziób oraz szyje esowato wygięta.
Pióra szare z niebieskawym odcieniem, szyja jest jaśniejsza a na głowie nad oczami biegnie czarna opaska.
Jest jednym z największych gatunków czapli gdyż rozpiętość jej skrzydeł sięga niekiedy do 2 metrów.
Ptak ten jest częściowo migrującym ale występuje głównie w Ameryce Północnej.
Pożywia się rybami i innymi zwierzętami wodnymi.

100_6121.JPG

Tryb życia :


Wyprowadzają najczęściej lęg raz w roku.
Gniazdo ma kształt platformy i budowane jest zazwyczaj na drzewie, w którym samica składa od 3 do 7 jaj.
Młode osobniki maja szare upierzenie.
Występuje na zróżnicowanych siedliskach takich jak słodkowodne jeziora, rzeki o powolnym nurcie, lasy namorzynowe, przybrzeżne mokradła, słonawe bagna i laguny.
Samiec i samica osiągają dojrzałość płciową po 22 miesiącu.
Średnia długość ich życia na wolności to 15-17 lat a maksymalna zanotowana to 23 lata.

100_6132.JPG

Ciekawostka :


Jego gatunek został opisany naukowo w 1758 roku przez Karola Linneusza w swoim dziele Systema Naturae, pod nazwą systematyczną, która do dziś nosi nazwę – Ardea herodias z języka łacińskiego.

Dziękuje i dobranoc.


100_6145.JPG

100_6131.JPG


I managed to capture Great blue heron from today's trip to Dartmoore, I did not make too many photos because she hid in front of a dog in thick grass.

100_6149.JPG

Description:


It is a species of a large bird from the heron family wading in a row.
It has long legs, beak and necks with a bent shape.
Gray feathers with a bluish tint, the neck is brighter and a black band runs over the head above the eyes.
Is one of the largest species of herons because the spread of its wings sometimes reaches up to 2 meters.
This bird is partially migratory but occurs mainly in North America.
It feeds on fish and other aquatic animals.

100_6129.JPG

Lifestyle :


They usually breed once a year.
The nest has the shape of a platform and is usually built on a tree, in which the female lays 3 to 7 eggs.
Juveniles have gray plumage.
Occurs in diverse habitats such as freshwater lakes, slow-moving rivers, mangrove forests, coastal wetlands, brackish swamps and lagoons.
Male and female reach sexual maturity after 22 months.
The average length of their life in the wild is 15-17 years and the maximum recorded is 23 years.

100_6119.JPG

Curiosity :


His genre was described scientifically in 1758 by Karol Linnaeus in his work Systema Naturae, under the systematic name, which is still named today - Ardea herodias from Latin.

Thank you and good night.


my own picture


AdmiredCandidEuropeanpolecat-size_restricted.gif

DQmYfKYGX2M8Qc8nNUi6TqUzHKoeLmafZ6PVBMjt7wjXe5R.gif

KOMENTARZE

 • gradzio

  Super fotki no i fajnie opisane !!!😀👍

 • kamilkowalski

  Rewelacyjny wpis.

 • kamilkowalski

  #PL-ZWIERZETA: Ten post został uznany za wysokiej jakości lub wartościowy i otrzymał dodatkowy "zastrzyk" UP - dzięki projektowi "Perpetuum Mobile".
  <center>
  https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.steemitimages.com/DQmTbFy9wzjiNj4YDiZSxEXhzzpB9Be2n6humn9fUVv8CfQ/kreska-4.jpg
  </center>

 • mycarlow

  Witaj, Ja dziś również spotkałam czaplę :) z twojego opisu wynika że to młoda czapla - jest szaro - biała to pewnie bardzo młoda ;)

  heron4.JPG

 • wzp

  To są czujne bestie, ciężko je podejść aby tak ładne zdjęcie zrobić.