BLOGCZEJNalpha

SZARA WIEWIÓRKA / GRAY SQUIRREL by @dedarknes

Wiewiórka szara, pochodzi z gatunku rodziny wiewiórkowatych czyli Sciuridae. Występuje ona we wschodniej i środkowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych a także na południowo-wschodnim obszarze Kanady. Introdukowane zostały we Włoszech, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

100_0708.JPG

 • The gray squirrel comes from the gecko family of the squirrels or Sciuridae. It occurs in the eastern and central-eastern parts of the United States as well as in the south-eastern area of Canada. Introduced in Italy, Ireland and Great Britain.

Jest podobna do pospolitej, ale nieco większa od niej. Długość ciała to od 23 do 30 cm, długość ogona to około 24 cm, waga sięgać może do 750 g. Ta wiewiórka charakteryzuje się szarą sierścią z rudawą na grzbiecie smugą. Ogon jest długi i puszysty, posiada zaokrąglone uszy na końcach, bez pędzelków typowych dla pospolitej. Pazury, jak u każdej nadrzewnej są zakrzywione i ostre.

100_4193.JPG

 • It is similar to the common one but slightly larger than it. The length of the body is from 23 to 30 cm, the length of the tail is about 24 cm, the weight can reach up to 750 g. This squirrel is characterized by gray hair with reddish on the backbone. The tail is long and fluffy, has rounded ears at the ends, without brushes typical of the common. Claws, like each arboreal, are curved and sharp.

Wiewiórka szara zamieszkuje głównie lasy liściaste oraz parki na obszarze od południowej Kanady do Teksasu i Florydy.
W roku 1876, została sprowadzona do Wielkiej Brytanii, gdzie się rozmnożyła.
Jako kryjówek, ten mały ssak używa dziupli, ale buduje również gniazda w koronach drzew. Posiada ona ich kilka i korzysta z nich okazjonalnie.

100_4198.JPG

 • The gray squirrel lives mainly in deciduous forests and parks in the area from southern Canada to Texas and Florida.
  In 1876, she was brought to Great Britain, where she multiplied.
  As hiding places, this little mammal uses a hollow, but it also builds nests in the treetops. She has several of them and uses them occasionally.

Zimowe gniazda zbudowane są z ulistnionych gałązek i wysłane liśćmi, mchem, piórami, trawą i rozdrobnioną korą. Letnie to jedynie platformy w kształcie koszyczków składające się z małych gałązek. Wiewiórka szara sprawnie się porusza wśród drzew używając ogona jako steru, a także do utrzymania równowagi. Ogon służy jej również do utrzymywania ciepła w czasie snu, to dla niej taka mięciutka i puszysta kołderka.

100_4286.JPG

 • Winter nests are made of leafy twigs and sent with leaves, moss, feathers, grass and shredded bark. Summer is only a basket-shaped platform consisting of small twigs. The gray squirrel moves smoothly among the trees using the tail as the rudder, and to maintain balance. The tail also serves her to keep her warm during sleep, for her she is such a warm and fluffy duvel.

W przypadku zagrożenia nie ucieka, lecz obiega pień i zastyga nieruchomo. Zimą nie zapada w sen zimowy, ale za to w czasie bardzo złej pogody pozostaje w dziupli bądź gnieździe. Zdarza się ze czasami zimą w jednym gnieździe przebywać może kilka wiewiórek, ale zasadniczo prowadza one samotny tryb życia.
Głównym pokarmem i ich przysmakiem są nasiona i orzechy. Ale w jej jadłospisie można wyszukać inne części roślin, grzyby, owady, jaja ptasie oraz małe pisklęta. Przed zimą wiewiórka gromadzi zapasy orzechów lub żołędzi.

100_0659.JPG

100_0662.JPG

 • In the case of danger, he does not escape, but he circulates the trunk and freezes immobile. In winter it does not fall into a winter sleep, but in the bad weather it stays in the hollow or the nest during bad weather. It seems that sometimes in winter there are several squirrels in one nest, but in principle they lead a lonely lifestyle.
  The main food and their delicacy are seeds and nuts. But in its menu you can find other parts of plants, fungi, insects, bird eggs and small chicks. Before the winter the squirrel collects stocks of nuts or acorns.

Ciąża wiewiórki szarej trwa 44 dni, w każdym miocie rodzą się średnio 3 młode. natomiast swoja dojrzałość płciową uzyskują już w 2 roku życia. W ciągu 1 roku mają miejsce 2 mioty.
Niestety wiewiórki szare działają na szkodę wiewiórkom rudym, które zostają zdominowane przez szare nie tylko zabierają im tereny co rowniez szybciej się rozmnażają.

100_4195.JPG

 • Pregnancy of gray squirrel lasts 44 days, in each litter there are 3 young puppies born on average. however, they reach their sexual maturity in the age of 2. Within 2 years there are 2 litters.
  Unfortunately, gray squirrels act on the damage of red squirrels, which are dominated by gray, not only take away their land, but also multiply faster.

Kolejnym negatywnym zachowaniem jest ich zerowanie, w okresach niedoboru pokarmu, zgryzają one korę i zjadają głębiej położone tkanki, powodując przy tym bardzo poważne osłabienie drzewa. Negatywnie wpływają rowniez na lęgi ptasie pożerając ich jaja.
W Anglii szare wiewiórki traktowane są jak szkodniki :

 • rozgrzebują grządki i śmieci
 • wyjadają nasiona ptakom
 • okaleczają drzewa - ogołacając je z kory.

100_0678.JPG

 • Another negative behavior is their zeroing, in periods of food shortage, they bite the bark and eat deeper tissues, causing very serious weakening of the tree. They also have a negative impact on bird breeding, devouring their eggs.
  In England, gray squirrels are treated like pests:
 • bury the beds and garbage
 • they eat seeds from birds
 • they mutilate trees - by knocking them out of the bark.

Szukając informacji na temat wiewiórek natknęłam się na artykuł o Kornwalijskiej firmie - The Cornish Food Box Company, które wprowadza nową potrawę do swojej oferty : tradycyjny pieróg – cornish pasty – z nadzieniem z szarej wiewiórki.
The Cornish Food Box Company reklamuje swój produkt jako zdrowy i przyjazny dla środowiska. Wiewiórczy specjał cieszy się dużą popularnością wśród gości. Poza tym wszystkie dochody ze sprzedaży tego nowego dania mają zostać przeznaczone na ochronę zagrożonych wiewiórek rudych.

100_4189.JPG

 • Looking for information about squirrels I came across the article about the Cornish company - The Cornish Food Box Company, which introduces a new dish to its offer: traditional pie - cornish pastes - with a gray squirrel stuffing.
  The Cornish Food Box Company advertises its product as healthy and environmentally friendly. The squirrel specialties are very popular among guests. In addition, all proceeds from the sale of this new dish are to be used to protect endangered red squirrels.

Właściwie to ja bym z chęcią zjadła taka pasty choć jakoś jeszcze nie miałam okazji się z taka spotkać.
Dziękuje za uwagę i pozdrawiam.

100_0706.JPG

 • Actually, I would like to eat such a paste with love, although I have not had the opportunity to so far.
  Thank you for your attention and best regards.

my own picture


hello.gif

DQmRmzKhmSegf2bvy6VkAsDtMLdnm1pRKNN6uKjJBGq1hd6.gif

KOMENTARZE

 • gradzio

  Super fotki no i bym se takie pastry zjadł.😀👍

 • kamilkowalski

  perła-odnaleziona.jpg