BLOGCZEJNalpha

Parametr Value i Wysyłanie haseł - HTML

Jako, że idzie zima i każdy ma dużo czasu to możemy kontynuować tworzenie formatek różnego rodzaju - a więc kontynuujemy kurs HTMLa.

https://steemitimages.com/0x0/https://cdn.pixabay.com/photo/2015/12/04/14/05/code-1076536_960_720.jpg

Parametr Value

Nie opowiadałem o nim wcześniej, a może się przydać przecież. Zdarza się, że chcemy, by dana formatka miała coś zdefiniowanego z góry - wartość. Zwykle nie stosuje się tego w formularzach tekstowych (chyba, że mamy mieć coś zdefiniowanego "z góry"), a np. "menusach".

Dla przykładu z formularzem tekstowym wygląda to tak:


Domyślną wartością jest "fervi" i zostaje ona wpisana w to miejsce. Oczywiście możemy zmienić (jak to w wartościach "do wpisania").

Inaczej jest jednak gdy mamy listę wyboru. Na przykład mamy 3 gry, z wartością:

  • 1
  • 2
  • 3

Jednak ona nie wynika z "kolejności", a z tego, że wcześniej ustalimy sobie wartość. Wtedy jakaś zmienna otrzyma wartość w zależności od pola value.

Type Password

W formularzu rejestracji konta lub logowania często podaje się hasło, które umożliwia autoryzację konta (?). Do tego typu zadań istnieje specjalny typ input - password.


Jak widzimy wpisane dane są automatycznie "gwiazdkowane" by osoba postronna nie mogła tego odczytać. Oczywiście takie pole nie jest "magiczne" - jedyne co robi to ukrywa te dane, ale jak je wysyłamy (np. GET) to hasło będzie normalnie w adresie.

Warto pamiętać by używać (jeśli jest to możliwe) szyfrowania przy użyciu HTTPS, bo inaczej te dane (nawet używając POST) mógłby ktoś odczytać. Oczywiście dodatkowo sam serwer PHP (dla przykładu) może to hasło przechowywać w formie niezahashowanej - jest to mocno niezalecane, ale jak się okazuje - zdarza się). Po prostu hasło to taki sam "tekst" jak "imię" - nie ma specjalnych właściwości od strony kodu.

KOMENTARZE