BLOGCZEJNalpha

Zdarzyło to się... 15 lat temu. Rozwiazanie Information Awareness Office (IAO)???

Prezydent Georg Bush Jr. podpisując w dniu 1 października 2003 roku ustawę o Departamencie Zasobów Obronnych na 2004 rok, zdecydował również o zakończenia finansowania Information Awareness Office (IAO), czym zakończył krótką historię funkcjonowania biura. Spróbuję krótko odpowiedzieć na pytania: co to było za biuro?, do czego służyło? i czy na pewno odcięcie oficjalnych funduszy zakończyło proces inwigilowania amerykańskich obywateli?


IAO-logo.png

Information Awareness Office (IAO) zostało utworzone przez Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA) w styczniu 2002 roku w celu zintegrowania wielu istniejących projektów DARPA mających na celu ulepszenie i zastosowanie technologii nadzoru i informacji w celu śledzenia i monitorowania „terrorystów i innych asymetrycznych zagrożeń dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych poprzez osiągnięcie całkowitej świadomości informacyjnej (Total Information Awareness – TIA)”

Osiągnęli to budując zdumiewająco duże komputerowe bazy danych, aby gromadzić i przechowywać dane osobowe wszystkich obywateli USA. Punkty danych dotyczących każdej osoby obejmowały osobiste wiadomości e-mail, dane z portali społecznościowych, zapisy transakcji z kart kredytowych, wykazy połączeń telefonicznych, dokumentację medyczną i wiele innych danych z różnych źródeł. Oczywiście wszystkie te dane były gromadzone i przetwarzane bez nakazów sądowych. System był tak zaprojektowany, że śledził każdą zarejestrowaną „transakcję” każdej osoby w Stanach Zjednoczonych. Mówiąc o „transakcjach” mam na myśli każdą operację, od otwarcia drzwi przy pomocy karty dostępu, przejście przed kamerami, robienie operacji zakupu lub sprzedaży przy użyciu kart płatniczych, podróżowanie, czy jakiejkolwiek komunikacji elektronicznej przy użyciu telefonu, faksu lub transferu danych, poza tym wszelki inny dostęp lub wymiana informacji, nawet z uwzględnieniem poczty i usług bibliotecznych.


Total_Information_Awareness_--_system_diagram.gif

Nie muszę chyba pisać, że cały ten proceder był całkowicie nielegalny, zgodnie z ograniczeniami czwartej poprawki do karty praw, ale ponieważ była to utajniona cecha działalności DARPA, legalność nie wchodziła w jej zakres. W każdym razie wszystkie te informacje były zbierane i analizowane, żeby znaleźć coś podejrzanego. Program obejmował fundusze na rozwój i wdrażanie technologii nadzoru biometrycznego w celu identyfikacji i śledzenia osób za pomocą kamer monitorujących oraz innych metod.


Human-id-at-a-distance.gif

Informacja o programie wyciekła do opinii publicznej, co wywołało żywiołową dyskusję na temat potencjalnego zagrożenia dla wolności obywatelskich, do którego rozwój tego programu mógł doprowadzić. Pierwszy rozwiązaniem propagandowym była zmiana pierwszego członu nazwy z „Total” na „Terrorism” w maju 2003 roku, ale to nikogo nie przekonało. W związku z falą krytyki, jak się wylała na agencję wywiadowczą (NSA), że wdrożenie i rozwój tego programu może doprowadzić do powstania masowego systemu nadzoru, IAO został ujawniony przez Kongres, a następnie ustawą podpisaną przez prezydenta Georga Busha Jr. cofnięto oficjalnie jego finansowanie, co miało dowodzić, że projekt został zamkniety.

Jednakże kilka projektów IAO był w dalszym ciągu finansowanych z tzw. czarnych budżetów i działało pod różnymi nazwami, co ujawnił Edward Snowden dziesięć lat później, gdy poinformował opinię publiczną na całym świecie o masowej inwigilacji ze strony służb amerykańskich. W wyniku tych wycieków okazało się amerykańska agencja wywiadowcza korzysta z programu szpiegowskiego PRISM, że duża część tego systemu nadzoru zarządzało po części z backdoorego dostępu do korporacyjnych baz danych, głównie poprzez współpracę z wielkimi amerykańskimi firmami komputerowymi oraz z branży internetowej lub przez ukryte użycie oprogramowania szpiegującego w każdej z możliwych komercyjnych bazach danych, a także oprogramowaniu do zarządzania tymi bazami. Pod względem operacyjnym oznacza to że wszystkie internetowe bazy danych są ze sobą połączone, i służby amerykańskie dysponują po prostu ogromną przeszukiwarką baz danych.

Tak więc decyzja Kongresu Stanów Zjednoczonych z przed 15 lat o zaprzestaniu finansowania programu to totalnego nadzoru obywateli była tylko mydleniem oczu oburzonemu społeczeństwu, gdyż program został tylko głęboko utajniony i zniknął z oficjalnych pozycji budżetowych. Przez kolejne lata był w dalszym ciągu rozwijany, co udowodnił Snowden. Pomimo, że rząd USA uderzył się w pierś, to jednak pokusa dostępu do informacji na temat wszystkich jest na pewno zbyt duża, żeby odpuścić i nie raz czy dwa będziemy w przyszłości świadkami przecieków skruszonych informatyków.


Subiektywne opracowanie, które ma na celu przybliżyć czytelnikowi w sposób przystępny wydarzenia historyczne, wspomagałem się materiałami z Wikipedii i innymi. Obrazy pochodzą z Wikimedia na licencji CC0.

KOMENTARZE

  • kubak

    Dzięki za opracowanie. Ciekawe.