BLOGCZEJNalpha

GENESIS PSCHYOLOGII- luźno o początkach nauki o duszy...

Wstęp

W dzisiejszych czasach psychologia jest jedną z bardziej popularnych nauk. Ludzie starają się zgłębić wnętrze psychiki, odkryć co stoi za naszymi zachowaniami oraz co i jak je zaburza. Nauka o duszy cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży, a nawet wśród "niedzielnych" zdobywców wiedzy. Czym jednak jest psychologia? Skąd się wzięła? Ciekawi was to? Zapraszam do czytania!

mind-544404_960_720.png

Dlaczego interesuje nas psychika?

Jest to całkiem trudne pytanie, ale moim zdaniem jest to spowodowane tym, że nasze odczucia, emocje, reakcje, biorą się jakby z nikąd. Szukamy po prostu odpowiedzi dlaczego czujemy, dlaczego myślimy. Interesujące jest również to, czemu różnimy się tak bardzo wewnętrznie. Psychologia stara się odpowiedzieć na te i inne pytania, a ile psychologów tyle odpowiedzi. Dużo osób patrzy na ludzką psychikę inaczej, skupia się na innych jej częściach lub jakie funkcje pełnią. Skąd się to wszystko wzięło?

questions-1922477_960_720.jpg

Skąd wzięła się psychologia?

Nikogo chyba nie zaskoczę, że początki psychologii sięga starożytności. Małym zaskoczeniem może być to, że jest ona dziedziną całkiem nową. Powstanie psychologii naukowej datuje się na 1879. W tym roku powstał ośrodek badawczy (z początku nazwane laboratorium) założony przez Wuntda.
Psychologia przednaukowa pochodzi z czasów starożytnych. Tajemnice ludzkiego psyche próbowali odkryć najwięksi myśliciele starożytni- Platon i Arystoteles . Słowo psychologia pochodzi właśnie z języka greckiego. psyche to umysł lub dusza zaś logos to nauka, badanie.

Greek_lc_psi.svg.png

Istotny wpływ na powstanie psychologii miał francuski myśliciel- Kartezjusz (zapewne kojarzycie cogito ergo sum-myślę więc jestem). Dzięki niemu psychologia stała się dziedziną refleksji nieco odrębnej od filozofii. Przed Kartezjuszem, filozofowie postrzegali umysł jako coś niezależnego od woli, a duszę jedynie jako cząstkę Boga w człowieku. Francuski mędrzec inspirowany odkryciami medycyny, szczególnie odkryciem krążenia krwi w ciele człowieka, stwierdził, że sfera psychiczna może zostać poddana racjonalnej analizie. Stwierdził, że człowiek to taka maszyna którą można tak dokładnie przebadać, że zrozumie się jej działanie. Jego teoria była jednak dualistyczna. Rozróżniał umysł jako myślenie i emocje, oraz ciało będące mechanizmem fizjologicznym. Zachowania i emocje to wzajemne oddziaływania tych dwóch sfer w człowieku. Uważał, że szyszynka jest odpowiedzialna za to sterowanie i myślenia. Nie mylił się jakoś drastycznie. Dziś już wiemy, że to właśnie szyszynka steruje naszym układem hormonalnym!
Następnie próbę zrozumienia czym jest umysł podjęli empiryści np. John Locke i Thomas Hobbes. Opierali się oni bardziej na systematycznych i obiektywnych metodach badawczych. Odrzucali spekulacje i intuicje. Główną ich tezą było to, że życie umysłowe składa się z idei powstających dzięki zmysłowym doświadczeniom. Człowiek był dla nich jak czysta karta- zapisywaną przez doświadczenie.Podobnie będą uważali behawioryści(ale do tego jeszcze trochę).
Dopiero w wieku dziewiętnastym nastąpiło swego rodzaju parcie na odkrycia psychologiczne, dlatego Wilhelm Wundt założył laboratorium psychologiczne.

** Szkoły psychologiczne**

Wraz z gwałtownym rozwojem psychologii naukowej powstały nowe, różniące się od siebie teorie i systemy poglądów na temat naszego wnętrza. Terminem szkoła psychologiczna określamy grupy psychologów wyznających podobne poglądy. Pierwsze powstałe szkoły to:

+Strukturalizm- badanie struktur psychiki

+Funkcjonalizm- badanie funkcji psychiki

+Asocjonizm- koncentracja na procesach uczenia się

+Behawioryzm- inaczej psychologia bodźca i reakcji

+Psychologia postaci- twierdzili, że ludzie postrzegają świat w całości.

Szkoły te dokładniej przybliżę wkrótce, zachęcam do czekania na artykuł :)

Psychologia przebyła długą drogę nim zasiadła wśród cenionych nauk. Nie odłączyła się jednak całkowicie od filozofii. Dlatego wraz z rozwojem swojej wiedzy psychologicznej warto rozszerzyć wiadomości z filozofii i neurobiologii. Inaczej, ciężko jest rozumieć pewne problemy i koncepcje. Zachęcam do rozwoju i odkrywania własnego wnętrza. Jakie to może przynieść korzyści? Dowiecie się niedługo!
Tymczasem kończę ten niedzielny artykuł i życzę miłego zdobywania wiedzy!

Mam nadzieję, że dowiedzieliście skąd wzięła się psychologia i jak doszło do tego, że znalazła się w gronie nauk. Dajcie znać co myślicie

obrazy pochodzą ze serwisu pixabay

KOMENTARZE

  • sp-group

    Twój post został podbity głosem @sp-group. Kurator @julietlucy.

  • hitsug

    Znalazłem parę literówek np.

    przednakowa

    Nie wszystko zrozumiałem, ale cieszę się, że poruszyłeś ten temat ^^