BLOGCZEJNalpha

Kolekcjonerskie ciekawostki (I)...

Ostatnio robiłem porządki w moich zbiorach i przy tej okazji wygrzebałem sporo różnych ciekawych drobiazgów, których wprawdzie aktywnie nie zbierałem, ale trafiły do mnie przy różnych okazjach. Niektóre z nich są na tyle ciekawe i rzadko spotykane, że uznałem iż warto coś na ich temat napisać 🙂 Może nawet powstanie z tego jakiś cykl krótkich artykułów... ### Tym razem chciałbym Wam zaprezentować ciekawą odznakę Cesarskiego Towarzystwo hodowli zwierząt łowieckich i łownych oraz właściwego polowania #### a w oryginale: #### Императорское Общество размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты <p> Sama instytucja powstała w 1872 roku w Moskwie z inicjatywy pułkownika gwardii cesarskiej Wasilija Aleksiejewicza Szeremietiewa, a jej celem była popularyzacja nowoczesnego łowiectwa. Co ciekawe, instytucja ta zrzeszała także hodowców rasowych psów mysliwskich, stąd jest uważana za jednego z prekursorów dzisiejszych stowarzyszeń hodowców psów rasowych. Działała (jakże by inaczej) do 1917 roku. Towarzystwo to miało oddziały w największych miastach Imperium Rosyjskiego, w tym i w Łodzi, skąd pochodzi moja odznaka: ![8L5A0280.JPG](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmQEvX4QLUH33eX5mdTdRi4npcrib5bhyPrW9y6idv7v82) należała ona do znanego łódzkiego przemysłowca, Juliusza Kindermanna, właściciela fabryki bawełny działającej pod firmą Towarzystwo Akcyjne Bawełnianej Manufaktury Juliusza Kindermanna. Budynki fabryczne mieściły się przy ulicy Łąkowej, a Kindermann mieszkał w swoim pałacu przy ulicy Piotrkowskiej 137/139, który istnieje do dzisiaj. Jego nazwisko wraz z kolejnym numerem (55) zostało wygrawerowane na odwrocie odznaki: ![8L5A0282.JPG](https://ipfs.busy.org/ipfs/Qmbquf6ePETimRBkU72wGvm5n5fL2PZBNPJn86xBbu39Hu) Odznaka jest wykonana ze złoconego brązu, a widoczne na dole poroże ze srebra. Ma wymiary 63 х 55 mm i waży 17,30 grama. Kształtem przypomina Gwiazdę Dawida, ale według dostępnych mi informacji z judaizmem i Żydami nie ma to nic wspólnego. Wzór odznaki ustanowiono w 1875 roku, ukazem carskim z 14 lutego: <center>![](https://cdn.steemitimages.com/DQmVmxTASDXJ9uWchtYTLjUL2gZsyvMAhpP7UhJ5wrkhpU1/image.png)</center> opublikowanym w Dzienniku Praw Imperium Rosyjskiego pod numerem 54383. Oryginalne odznaki tego typu są dosyć rzadkie i na aukcjach osiągały ceny przekraczające $3500, choć wycena na poziomie $1000 - 1500 wydaje mi się bardziej realna przy dzisiejszym stanie rynku. Odznaka jest opisana w literaturze: S.B. Patrikiejew, A.D. Wonowicz, Rosyjskie Odznaczenia (С. Б. Патрикеев, А. Д. Бойнович, Нагрудные знаки России) pod numerem 10.1

KOMENTARZE

 • seyonne

  Ooo panie, czekam aktywnie na kolejne artykuły. Uwielbiam takie cuda :)

 • mouthjaundice

  Fun. So amazing.

 • minnowsupport

  <p>Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by pibyk from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the <a href="https://discord.gg/HYj4yvw"> Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel</a>. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.</p> <p>If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=minnowsupport&vesting_shares=102530.639667%20VESTS">50SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=minnowsupport&vesting_shares=205303.639667%20VESTS">100SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=minnowsupport&vesting_shares=514303.639667%20VESTS">250SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=minnowsupport&vesting_shares=1025303.639667%20VESTS">500SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=minnowsupport&vesting_shares=2053030.639667%20VESTS">1000SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=minnowsupport&vesting_shares=10253030.639667%20VESTS">5000SP</a>. <br><strong>Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.</strong></p>

 • ownaperture

  That's nice and bold

 • steem-ua

  Hi @pibyk!

  Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
  Your UA account score is currently 4.107 which ranks you at #3176 across all Steem accounts.
  Your rank has improved 50 places in the last three days (old rank 3226).

  In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 490 contributions, your post is ranked at #429.

  Evaluation of your UA score:
  • Some people are already following you, keep going!
  • The readers like your work!
  • Try to work on user engagement: the more people that interact with you via the comments, the higher your UA score!

  Feel free to join our @steem-ua Discord server