BLOGCZEJNalpha

Kolekcjonerskie ciekawostki (II), czyli tzw. Sztandar

Kontynuując tematy kolekcjonerskie, o których wspomniałem w moim poprzednim artykule: [Kolekcjonerskie ciekawostki (I)](https://steemit.com/pl-hobby/@pibyk/kolekcjonerskie-ciekawostki-i) <p> ### Tym razem chciałbym Wam zaprezentować pierwszą obiegową monetę II RP o charakterze okolicznościowym, czyli tzw. Sztandar ## <center>rewers</center> <p> <center>![sztandar_plytki2.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmRNQ6W6TPPmYe6nXARRrn3ShzdneeFv14jUMJvjPiYj9D)</center> Monetę tą wybito w 1930 roku dla uczczenia setnej rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. I w praktyce była to pierwsza wprowadzona do obiegu moneta okolicznościowa II Rzeczypospolitej. Bo wprawdzie wcześniej monety okolicznościowe bito, ale żadna z nich do oficjalnego obiegu nie trafiła. <p> ## <center>awers</center> <p> <center>![sztandar_plytki1.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmeH6vXC3xijoSn2cvghmFz4wiJame6MVD9wKmWqv4R7Am)</center> <p> ## <center>rant</center> ### <center>napis po łacinie Salus Reipublicae Suprema Lex</center> #### <center>czyli Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem</center> <center>![rant.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmTYM755EQVxX4JYVpi4o7NczAmvBQsinvi2j9iEbMpVdH)</center> <p> Nazwa oczywiście pochodzi od Sztandaru przedstawionego na rewersie monety, z drzewcem zakończonym zwieńczeniem w formie orzełka. Na sztandarze widoczny jest napis „HONOR i OJCZYZNA”, poniżej napis „1830 1930 W SETNĄ ROCZNICĘ POWSTANIA”, na dole, po obu stronach drzewca sztandaru widoczne są inicjały projektanta WJ, a z lewej strony u dołu także herb Kościesza, używany wtedy jako znak Mennicy Państwowej. <p> Monetę o nominale 5 złotych wybito według projektu W. Jarzębowskiego, ze srebra próby 0.750 na krążku o wadze 18 gramów. Wprowadzono ją do obiegu 29 listopada 1930 roku, a wycofano z dniem 30 września 1934 roku. Nakład podawany oficjalnie to 1 000 000 sztuk. Wycofanie tych monet z obiegu wiąże się ze zmianą wzoru monet obiegowych - kolejna generacja monet była wprawdzie nadal bita ze srebra tej samej próby, ale kolejna wersja 5 złotych ważyła 11 gramów zamiast 18. Czyli zrobiono to ze względów oszczędnościowych. <p> Moneta według wzoru obiegowego występuje w 2 odmianach, określanych powszechnie jako Sztandar "głęboki" i Sztandar "płytki" (bity odpowiednio stemplem głębokim i płytkim). Prawdopodobnie (bo dokładna historia nie jest znana i nie ma żadnych dokumentów na ten temat) początkowo przygotowano stempel "głęboki", który został uszkodzony, zatem zastąpiono go stemplem "płytkim" i tym wybito zdecydowaną większość nakładu. Dla wprawnego oka odróżnienie obu odmian nie stanowi problemu, ale tzw. Sztandar "głęboki" jest monetą bardzo rzadką (początkowy nakład jest nieznany ale różne źródła określają go na 200-300 sztuk, ale nie więcej niż 1000, z czego do dzisiaj zachowało się pewnie nie więcej niż 120-130 sztuk), stąd osoby, które miały okazję widzieć więcej niż jedną sztukę i nabrać stosownej wprawy, można pewnie policzyć na palcach jednej ręki 🙂 Ale jest stosunkowo prosta metoda pozwalająca na identyfikację odmian - otóż w wersji "głębokiej" kreseczki przy obrzeżu monety są znacznie cieńsze i bardziej finezyjne, a jedna z nich wypada idealnie w środku korony orzełka umieszczonego na sztandarze. Drobnych różnic jest znacznie więcej, ale ta jest najłatwiejsza do pokazania: <p> <center>wersja "płytka"</center> <center>![plytki.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/Qmd4tdFKGGX9Po8SVF55jVEXEpMW5SNuuPL5uvsNmnY6Mm)</center> <center>wersja "głęboka"</center> <p> <center>![gleboki.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmRiYjDoFUthtmSGKXsNW9aA3XzfYFPFhwkX3bY6GYgxVk)</center> <p> <center>obie wersje obok siebie</center> <p> <center>![sztandarydwa.jpg](https://ipfs.busy.org/ipfs/QmVGnXr1S33MCs1vMk8B6xaES7G9hkXpjDYUPpBumyPt86)</center> <p> Sztandar "płytki" nie jest monetą popularną, ale regularnie występuje w handlu i w zależności od stanu zachowania osiąga ceny z przedziału 500 - 1500 złotych. <p> Za to wersja głęboka to już zdecydowanie wysoka kolekcjonerska półka - gorsze egzemplarze osiągają ceny 7000 - 10 000 złotych, a te najładniejsze sprzedawano nawet za ceny przekraczające 15 000 złotych. <p> ### A swoją drogą to warto pamiętać o tym, że niedługo, bo już 29 listopada 2018 roku będziemy obchodzić 188 rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego.

KOMENTARZE

 • minnowsupport

  <p>Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by pibyk from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the <a href="https://discord.gg/HYj4yvw"> Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel</a>. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.</p> <p>If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=minnowsupport&vesting_shares=102530.639667%20VESTS">50SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=minnowsupport&vesting_shares=205303.639667%20VESTS">100SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=minnowsupport&vesting_shares=514303.639667%20VESTS">250SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=minnowsupport&vesting_shares=1025303.639667%20VESTS">500SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=minnowsupport&vesting_shares=2053030.639667%20VESTS">1000SP</a>, <a href="https://v2.steemconnect.com/sign/delegateVestingShares?delegator=&delegatee=minnowsupport&vesting_shares=10253030.639667%20VESTS">5000SP</a>. <br><strong>Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.</strong></p>

 • steemhq

  YOU JUST GOT UPVOTED

  Congratulations,
  you just received a 13.53% upvote from @steemhq - Community Bot!

  Wanna join and receive free upvotes yourself?
  Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

  This service was brought to you by SteemHQ.com