BLOGCZEJNalpha

Chodzenie po bagnach wciąga | photo series

<center>![DSC_0195.jpg](https://steemitimages.com/DQmNf5qvrfVBCagNEeZp2DrZV7gC8fptCQmcVMfF9BJBvc6/DSC_0195.jpg)[>](https://steemitimages.com/DQmNf5qvrfVBCagNEeZp2DrZV7gC8fptCQmcVMfF9BJBvc6/DSC_0195.jpg)</center> Byliśmy z J. nieco rozczarowani poleskimi bagnami. Jedne wyschnięte, innych nawet nie widać. Tylko Czahary zrobiły na nas wrażenie, ale tam trasa była na tyle łatwa, że spotykaliśmy matki z wózkami i turystów w sandałach. I gdzie tu dzikość? Jedni lubią posiedzieć na plaży, inni spacerować po deptaku, my zaś lubimy wleźć w bagno. I znaleźliśmy takie tuż pod nosem. _______ *We were with J. a little disappointed by the swamps of Polesie. Some of them were dried-out, others were not even visible. Only Czahary trail impressed us, but there the route was so easy that we met mothers with baby carriages and tourists in sandals. And where is the wildness here? Some people like to sit on the beach, others like to walk on the promenade, and we like to get into the swamps. And we found them right under our noses.* <center>![DSC_0053.jpg](https://steemitimages.com/DQmdHL2st38xpD7Ne6E42AhpcGEAMiKtvaPyxJa9yc1Mhzz/DSC_0053.jpg)[>](https://steemitimages.com/DQmdHL2st38xpD7Ne6E42AhpcGEAMiKtvaPyxJa9yc1Mhzz/DSC_0053.jpg)</center> Kiedyś, podczas biegania w poniatowskich lasach znalazłem małą wioskę. Ścieżka prowadzi przez las, aż nagle wychodzi się na zgrupowanie kilku-kilkunastu budynków. W dodatku nie ma jej na mapach, przynajmniej tych z których korzystałem. Podgląd satelitarny sugeruje, że może to być część wsi Darowne, która znajduje się w prostej linii około kilometra dalej. Pomiędzy obiema częściami nie ma jednak ciągłości i domy stoją sobie na polanie w środku lasu. W promieniach zachodzącego słońca robi nieco niepokojące wrażenie, trochę jak wioska kanibali. ________ *Once, while I was running in the forests surrounding Poniatowa, I found a small village. The trail leads through the forest, until suddenly you come across a group of buildings. In addition, it is not on maps, at least those I used. Satellite view suggests that it may be part of the village of Darowne, which is located in a straight line about a kilometer away. However, there is no continuity between the two parts and the houses stand in a clearing in the middle of the forest. In the rays of the setting sun it makes a slightly disturbing impression, a bit like a cannibal village or something.* ![DSC_0024.jpg](https://steemitimages.com/DQmZp8RE11XMW2kJzMz9RV3VyHM2JSi13if1BieaZL13fsZ/DSC_0024.jpg) ![DSC_0025.jpg](https://steemitimages.com/DQmXjnc6kacAz3V8411WtKUGCHAjHTiqR1jDeec4GswJBAH/DSC_0025.jpg) ![DSC_0027.jpg](https://steemitimages.com/DQmQuxBmkpqD2eyoUUg4Xt8r8vhZyvKLz6uTLKGmfPMUFDw/DSC_0027.jpg) ![DSC_0028.jpg](https://steemitimages.com/DQmS1UJWHN3PFJpskXidAtzgfiKJTpoTfswoPbzAKBUqojH/DSC_0028.jpg) ![DSC_0031.jpg](https://steemitimages.com/DQmTJczSbbfqSvE46jvthbjXTLTDfnaQT6FshBEuQwJa8P1/DSC_0031.jpg) ![DSC_0137.jpg](https://steemitimages.com/DQmcrVYG1zixWFcef33NB3eQQXHtJMufxiyC65oRJ86moP2/DSC_0137.jpg) Na moczary trafiliśmy przypadkiem, wybrałem trochę inną ścieżkę niż poprzednim razem i zamiast oddalać się w kierunku Poniatowej, wyszliśmy na podmokłe tereny. ________ *We hit the moors by accident, I took a slightly different path than the previous time and instead of going in the direction of Poniatowa, we walked into the wetlands.* ![DSC_0050.jpg](https://steemitimages.com/DQmZtrqwdpVgnBLarnptEDUh8g53cspHCkSzREaNUK5tXt8/DSC_0050.jpg) ![DSC_0054.jpg](https://steemitimages.com/DQmTrLF4V8rA5M77JTbYF9nNXXxYpFZyLS2Ei2xX9PaxyVv/DSC_0054.jpg) <center>![DSC_0085.jpg](https://steemitimages.com/DQmVrW1GWt8eCeRNzpUaaKaXDwV2DccEKMSSnAJRsdSzAAx/DSC_0085.jpg)[>](https://steemitimages.com/DQmVrW1GWt8eCeRNzpUaaKaXDwV2DccEKMSSnAJRsdSzAAx/DSC_0085.jpg) *fot. J.*</center> ![DSC_0056.jpg](https://steemitimages.com/DQmYjsSjMB8mHBQhyXZiUS3dxTVyCin56iFjBxK5id851X4/DSC_0056.jpg) <center>*ślady obecności bobrów* | *signs of beaver activity*</center> ![DSC_0048.jpg](https://steemitimages.com/DQmSLKJFgAtVfTYfpujE8gBpBYSynbrknkzqY44nRwRZBjT/DSC_0048.jpg) <center>*...i innych szkodników* | *...and of other vermin*</center> ![DSC_0124.jpg](https://steemitimages.com/DQmWcopND1eNyCDQ6G2RbCKwkRWfdJfsr15b35UFPuRAgg1/DSC_0124.jpg) Po kilku krokach wgłąb moczarów oboje mieliśmy mokre buty. Postanowiliśmy wrócić następnego dnia. W kaloszach. ________ *After a few steps into the moors we both had wet shoes. We decided to come back the next day. In wellingtons.* ![DSC_0132.jpg](https://steemitimages.com/DQmdTxmHyvUt6QsLGXyrzLLbPrq85qjNNRTES2iLGiFc3Kd/DSC_0132.jpg) ![DSC_0139.jpg](https://steemitimages.com/DQmWBDHcmu6BRHNtC1gLstP9EcupnwJMEKEdM9B4HiMuQJv/DSC_0139.jpg) <center>![DSC_0160.jpg](https://steemitimages.com/DQmaK9yvZbFwPAtmqP6B2EVnfCekTvFebSiCm6pcDSYtQf4/DSC_0160.jpg)[>](https://steemitimages.com/DQmaK9yvZbFwPAtmqP6B2EVnfCekTvFebSiCm6pcDSYtQf4/DSC_0160.jpg) *budynek dawnej stacji w Poniatowej* | *building of the former train station in Poniatowa*</center> <center>![DSC_0179.jpg](https://steemitimages.com/DQmUDWzES3s7aycgxDHrJDMTLJszPNLLMkK8xdnKumZff84/DSC_0179.jpg)[>](https://steemitimages.com/DQmUDWzES3s7aycgxDHrJDMTLJszPNLLMkK8xdnKumZff84/DSC_0179.jpg)</center> _______________ ![DSC_0207.jpg](https://steemitimages.com/DQmb2woeHTRtR2L8ptX8AFSf6yKuwLt5QNqVsKSttgRFXuE/DSC_0207.jpg) Następnego dnia wróciliśmy na nowo odkryte bagno z kaloszami w plecaku, dzięki czemu mogliśmy zapuścić się dalej suchą stopą i zrobić zdjęcia z bliska. Mimo, że moczary są bardzo blisko wsi, słychać było tylko ogłuszający rechot żab i śpiew ptaków. ______ *The next day we returned to the newly discovered swamp with rubber boots in our backpacks, so we could go further with our feet dry and take photos from close distance. Although the moors are very close to the village, only the deafening croaking of frogs and birds singing was heard.* <center>![DSC_0219.jpg](https://steemitimages.com/DQmPFyBAKvGFeFHguwmDTrAo3SxxN9o1t7KHRwcwLipDq1r/DSC_0219.jpg)[>](https://steemitimages.com/DQmPFyBAKvGFeFHguwmDTrAo3SxxN9o1t7KHRwcwLipDq1r/DSC_0219.jpg)</center> <center>![DSC_0230.jpg](https://steemitimages.com/DQmPTuhyakAUbjwQPx17Rf6XdjbfZRneXEAioqfN38Dnk7k/DSC_0230.jpg)[>](https://steemitimages.com/DQmPTuhyakAUbjwQPx17Rf6XdjbfZRneXEAioqfN38Dnk7k/DSC_0230.jpg)</center> <center>![DSC_0344.jpg](https://steemitimages.com/DQmTRTSnF2R58Nbfn7u2Er3Vkyx9bBR7j2VMhYQDMp3ARkG/DSC_0344.jpg)[>](https://steemitimages.com/DQmTRTSnF2R58Nbfn7u2Er3Vkyx9bBR7j2VMhYQDMp3ARkG/DSC_0344.jpg)</center> ![DSC_0328.jpg](https://steemitimages.com/DQmPxNBoCCQp7FYqgsa7f79E6DxL6F4yYiMBzgoV1Y4ucui/DSC_0328.jpg) ![DSC_0338.jpg](https://steemitimages.com/DQmeGE8nwEG2dySxoDmQ9d7tGdBiRgaz8pfeLvJYQcFo8LF/DSC_0338.jpg) ![DSC_0349.jpg](https://steemitimages.com/DQmax9K4w51c4am8CJqNaSxghRZf3VnRQCBziAX6KHVgCLx/DSC_0349.jpg) ![DSC_0197.jpg](https://steemitimages.com/DQmQWaV9ZijA4buqyocK6M2bH7RVvbNtak1ECkA2XrKdjZh/DSC_0197.jpg) <center>![DSC_0364.jpg](https://steemitimages.com/DQmUXFCc2iHoibZCJ96FppNBNJBkn7LxLJsgMypL1hsrzuS/DSC_0364.jpg)[>](https://steemitimages.com/DQmUXFCc2iHoibZCJ96FppNBNJBkn7LxLJsgMypL1hsrzuS/DSC_0364.jpg)</center> ![DSC_0391.jpg](https://steemitimages.com/DQmTVy6o4SKDZhkSnsdfUFc5Sm1CQFF93Dg2yY8LyxKerUR/DSC_0391.jpg) <center>*fot.J.*</center> Kilkaset metrów w kierunku południowo-zachodnim znajduje się szeroka nieutwardzona droga prowadząca do wsi, jednak usypano na niej kilka górek z gruzu, tak aby nie dało się z niej korzystać. Do wsi prowadzi jedna szeroka droga od strony Darownego i kilkanaście ścieżek. _____ *A few hundred meters to the south-west there is a wide unhardened road leading to the village, but it was covered with rubble enbankments, so that it could not be used. There is only one wide road leading to the village from the side of Darowne and a few footpaths.* ![DSC_0075.jpg](https://steemitimages.com/DQmTa5vGvkjFfzym2QzANiho9qFsJQ177VLyJiWnUTN4JhP/DSC_0075.jpg) <center>*fot. J.*</center> ![DSC_0011.jpg](https://steemitimages.com/DQmYoZnq2uSJgCj3QhHGHu5onwRaJWW36kuwKyyWPwYU2aE/DSC_0011.jpg) Wracając, nieco zaskoczeni wyszliśmy z lasu we wsi Plizin, jednak szybko udało nam się wrócić na właściwą trasę prowadzącą do Poniatowej. ______ *Coming back, a little surprised we emerged from the forest in the village of Plizin, but we quickly managed to return to the right route leading to Poniatowa.* ![DSC_0413.jpg](https://steemitimages.com/DQmVZKwUwrNVs8StoLuaCYNCTV66WErV6b4L8WXi7oeLoRs/DSC_0413.jpg) ![DSC_0415.jpg](https://steemitimages.com/DQmbBDpSnK73zBmBAavjyb5JkUwymhJ8LPyc7K5qivKkhhh/DSC_0415.jpg) ![DSC_0416.jpg](https://steemitimages.com/DQmWuBCF8SRK263f6ofTuvmifpTVxX6mzmmSwwV7TsHtvjS/DSC_0416.jpg) ![DSC_0418.jpg](https://steemitimages.com/DQmaYJCwQD3CRCqVR9w3U42GzEmad76ns42aHjtba3jRWon/DSC_0418.jpg) <center>*A jakie sekrety kryje twoja okolica?* | *And what secrets does your neighbourhood have?*</center> ___________ <center> #### by @postcardsfromlbn </center> _________ [//]:# (!steemitworldmap 51.165332 lat 22.051330 long Swamps near Darowne d3scr)

KOMENTARZE

 • lovelywomen

  Ciekawy post bardzo fajnie mi się go czytało i super zdjęcia. Pozdrawiam :)

 • steemitworldmap

  Congratulations, Your Post Has Been Added To The <a href='http://steemitworldmap.com'>Steemit Worldmap</a>!<br/><sub>Author link: http://steemitworldmap.com?author=postcardsfromlbn<br>Post link: http://steemitworldmap.com?post=chodzenie-po-bagnach-wciaga-or-photo-series</sub><br/><br/>Want to have your post on the map too?<br/>

  • Go to Steemitworldmap
  • Click the code slider at the bottom
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post
  • Congrats, your post is now on the map!

 • travelfeed-bot

  Hi @postcardsfromlbn,
  Thank you for participating in the #travelfeed curated tag. To maintain a level of quality on the project we have certain criteria that must be met for participation. Please review the following: https://steemit.com/travelfeed/@travelfeed/how-to-participate-use-travelfeed-in-your-posts
  We require at least 250 words in English. (The language of your post was automatically detected, if your English text is at least 250 words long, please ignore this message.)
  Thank you very much for your interest and we hope to read some great travel articles from you soon!
  Regards, @travelfeed

 • saunter

  Ze względu na wysoką jakość ten post otrzymuje skromny upvote 100% od nieoficjalnego kuratora tagu #pl-podroze! Pojawi się on także w dziale "Podróże" w najnowszym numerze @kurator-polski!

 • creativecrypto

  Hello @postcardsfromlbn, thank you for sharing this creative work! We just stopped by to say that you've been upvoted by the @creativecrypto magazine. The Creative Crypto is all about art on the blockchain and learning from creatives like you. Looking forward to crossing paths again soon. Steem on!